Uluslararası
Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuarı
Kapsamında

13. ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ

6-7 Ekim 2021
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy - İstanbul

İLK DUYURU
 

DAVET

13. Ulusal Aydınlatma Kongresi’nin, 6-9 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbulLight Uluslararası Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuarı ile birlikte İstanbul Fuar Merkezi (İFM), Yeşilköy İstanbul’da yüz yüze ve/veya çevrimiçi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Günümüzde LED ışık kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması ile değişen aydınlatma sektörü, dijitalleşme gereği nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zeka gibi ileri teknolojiler ile dönüşüm göstermeye başlamıştır. Farklılaşan çalışma ve yaşam koşulları sonucunda aydınlatma ve sağlık ilişkisi, insan odaklı aydınlatma gibi öne çıkan konular da bu dönüşümün önemini arttırmaktadır. Bu gelişimler ışığında 13. Ulusal Aydınlatma Kongresi’nin ana teması “Aydınlatmada Dönüşüm” olarak belirlenmiştir.

Kongrenin temel konu başlıkları:

  1. Aydınlatmada Dijital Dönüşüm
  2. Aydınlatmanın Çevreye Etkisi
  3. Aydınlatma ve Sağlık
  4. İnsan Odaklı Aydınlatma
  5. Ürün Tasarımında Dönüşüm
  6. Aydınlatma Tasarımında Dönüşüm
olarak seçilmiştir.

13. Ulusal Aydınlatma Kongresi belirlenen altı konu başlığına ek olarak, ATMK’nin temsilcisi olduğu Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun (CIE) bölümlerini oluşturan; “görme ve renk, ışık ve ışınımın fiziksel ölçümü, iç ortam ve aydınlatma tasarımı, ulaşım ve dış aydınlatma uygulamaları, fotobiyoloji ve fotokimya, görüntü teknolojisi” genel konularının da ele alınacağı sunumlu bildiri ve/veya posterlere açıktır.

Kongre süresince aydınlatmada çalışan bilim insanları ile sektördeki araştırma, tasarım, uygulama, üretim gibi farklı konuların temsilcileri bir araya gelerek “Aydınlatmada Dönüşüm”e yönelik güncel uygulamaları ve geleceğe ilişkin önerileri ortak bir platformda detaylı olarak irdeleme ve tartışma olanağı bulacaklardır.

13. Ulusal Aydınlatma Kongresi’ne, yukarıda belirtilen alanlarda çalışan bilim insanlarını, kamu görevlilerini, sektör temsilcilerini, lisans ve lisansüstü düzeyde konuya ilgi duyan öğrencilerimizi davet ediyoruz.

KONGRE TAKVİMİ

Bildiri Özeti: Hazırlanan çalışmanın başlığı, amacı, yöntemi ve beklenen sonuçlarını kapsayan en az 400 kelimelik bildiri özetlerinin 17 Mayıs 2021 tarihine kadar Kongre Sekreterliği’ne gönderilmesi gerekmektedir.

KAYIT FORMU

Kayıt formu için lütfen tıklayın


Not: Pandemi sebebiyle kongre katılım ücretleri daha sonra ilan edilecektir.

BİLİMSEL KURUL
Prof. Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu
İTÜ Mimarlık Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Müjgan Şerefhanoğlu Sözen
YTÜ Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Rengin Ünver
YTÜ Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Sermin Onaygil
İTÜ Enerji Enstitüsü
Prof. Dr. Leyla Dokuzer Öztürk
YTÜ Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Alpin Köknel Yener
İTÜ Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Önder Güler
İTÜ Enerji Enstitüsü
Prof. Dr. Banu Manav
Kadir Has Üniversitesi
Doç.Dr. Serkan Üncü
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Kamuran Türkoğlu
Girne Amerikan Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi M. Berker Yurtseven
İTÜ Enerji Enstitüsü
Dr. Öğretim Üyesi Esra Küçükkılıç Özcan
YTÜ Mimarlık Fakültesi

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Sermin Onaygil
Prof. Dr. Rengin Ünver
Prof. Dr. Banu Manav
Dr. Öğr. Ü. M. Berker Yurtseven
Y. Mimar Nergiz Arifoğlu
Elk. Müh. Zeynep Akkaya
Elk. Müh. Hakan Ünsalan

KONGRE SEKRETERYASI
Dr. Öğr. Ü. M. Berker Yurtseven
Dr. Öğr. Ü. Esra Küçükkılıç Özcan
Nimet Kamil

Aydınlatma Türk Milli Komitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Enerji Enstitüsü
Ayazağa Kampüsü
34469, Maslak - İstanbul
Tel: 0212 2856050
Faks: 0212 2856051
Mobil : 0537 3597797
e-posta: 13uak@atmk.org.tr
http: //13uak.atmk.org.tr